Press

Copyright informatie: Alle afbeeldingen vallen onder copyright van CoolGift.com en mogen alleen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:
  • Het artikel is voorzien van een verwijzing naar CoolGift.com
  • Productteksten van CoolGift.com mogen enkel gekopieerd worden voor gebruik in gedrukte media. Dit betekent dat elk online gebruik van de deze teksten verboden is, uitgezonderd het gebruik ervan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U wilt graag één van onze producten testen/uitproberen voor uw tijdschrift, website of blog? Wij werken hier graag aan mee! Product(en) aanvragen in ons Gadget Experience Lab kan via de volgende link: Blogger & Youtuber

Steel Ice Rocks


Ga naar product

Hoge resolutie foto's van alle producten